Portfolio

 

Portfolio to teczka (także w sensie dosłownym, lub np. segregator)
z przykładowymi pracami artysty, a w szerszym znaczeniu prezentacja dokonań
danej osoby lub firmy, np. plik zawierający próbki, przykłady i wizerunki wykonanych, kompletnych prac mogących być podstawą do oceny jej umiejętności, zdolności do pracy
na danym stanowisku lub wykonania danego zadania.

 

FOGIEL-ART | edyta(at)fogiel-art.com | INFOLINIA: 0501381837